Detail

Policies

Thông tin về chủ sở hữu website
12/05/2021

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Li

- Địa chỉ trụ sở của đơn vị: Số 12 Hoàng Trọng Mậu, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM

- Số điện thoại: (028) 6298 3500/01/02/03

- Fax: (028) 6298 3504/05

- Email: info@mitsuheavy.vn