Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin
 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website mitsubishiheavy.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà mitsubishiheavy.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
 • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website mitsubishiheavy.com.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dung dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website mitsubishiheavy.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp
Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website mitsubishiheavy.com.vn
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại mitsubishiheavy.com.vn
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
Thời gian lưu trữ thông tin
 • Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của mitsubishiheavy.com.vn
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty TNHH Hải Li
 • Địa chỉ: Số 12, đường D1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM.
 • Email: info(@rritsubishiheavy.com.vn.
 • Điện thoại: 1800 8171
PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẠN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIẸU CÁ NHÂN CỦA MÌNH
 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu mitsubishiheavy.com.vn thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website mitsubishiheavy.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, mitsubishiheavy.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, mitsubishiheavy.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
 • Thông tin cá nhân của thành viên trên mitsubishiheavy.com.vn được mitsubishiheavy.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của mitsubishiheavy.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, mitsubishiheavy.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên mitsubishiheavy.com.vn
 • Ban quản lý mitsubishiheavy.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ...., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. an quản lý mitsubishiheavy.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyên lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.